Najnovšie články

Skúsenosti vlastníkov domov v oblasti prevencie proti krádeži – zovšeobecnenie informácie

Skúsenosti vlastníkov domov z inej lokality v oblasti prevencie proti krádeži (zovšeobecnenie informácie) V súvislosti s opatreniami, ktoré pripravujeme v oblasti bezpečnosti bývania v areáli Victory Port, zverejňujem informáciu, ktorá sa ku mne dostala a mohla byť pre nás inšpiratívna. Jedná sa o zovšeobecnenie skúseností vlastníkov bytov z inej oblasti, konkrétne z Bratislavy, ktorí zažili

Read More

Pravidlá pre registráciu ŠPZ a tel. čísel na otváranie závory a bráničky

Pravidlá pre registráciu ŠPZ a telefónov do databázy pre otváranie závory a bráničky Pravidlá pre registráciu ŠPZ a telefónnych čísel boli vypracované s cieľom zabezpečiť kontrolu nad vstupom do rezidenčného areálu Victory Port a tým zaistiť privilégiá obyvateľov nášho rezidenčného areálu.Hlavným impulzom pre spracovanie týchto „Pravidiel …“ bola skutočnosť, že v databáze ŠPZ (rozpoznávanie vozidiel na

Read More

Nové postrehy o nútenom vetraní

Nasávacie otvory, ktoré slúžia na nasávanie vzduchu z exteriéru, sú prekryté plastovými krytkami. Tieto krytky môžu byť založené dvojakým spôsobom, a to : „otvorené“ alebo „zatvorené“. Informáciu o tom, či je krytka v prvej alebo druhej polohe, zistíme podľa polohy vodorovného pásika, ktorý sa nachádza na viditeľnej strane plastového krytu. Tento poznatok je zdokumentovaný na

Read More

Nastavenie intenzity vetrania

Nastavenie intenzity vetrania  Ventilátor zabudovaných v zariadení STIEBEL ELTRON má tri rýchlosti (I, II a III). Vyššia rýchlosť ventilátora (II a III) má za následok intenzívnejšie vetranie, ale má len minimálny vplyv na rýchlosť ohrevu vody. Skúsenosti potvrdzujú, že pri rýchlosti ventilátora II a III sa zvyšuje hlučnosť v byte a vzduchotechnickým potrubím sa šíri aj do

Read More

Meranie spotreby el.kúrenia

Termostaty v miestnostiach zbierajú a poskytujú informácie o spotrebe elektrickej energie spotrebovanej na vykurovanie. Štatisticky ich spracovávajú a ponúkajú prehľady spotreby elektrickej energie, a to v každej miestnosti zvlášť. K správnemu výpočtu je však potrebné vložiť do systému správne údaje. Ak chcete vložiť do systému potrebné údaje, kliknite sem …

Read More

Závora a brána v prípade výpadku el. prúdu

V prípade výpadku elektrického prúdu prestane závora a brána na vstupe do areálu fungovať.  V tomto prípade je možné motory (ktoré ostali bez prúdu) vyradiť, závoru aj bránu vyradiť z prevádzky a manuálne ich otvoriť . Tento úkon je možné vykonať s použitím kľúčov k tomu určených. Kľúče sú uložené u správcov domov 01, 02, 07 a 08. Kontakty na zástupcov jednotlivých domov :

Read More

Vstup vozidiel záchrannej služby

Vstup vozidiel záchrannej služby do areálu Victory Port Pre prípad vstupu rýchlej lekárskej pomoci do areálu Victory Port boli do databázy vozidiel, ktoré majú oprávnenie pre vstup do areálu Victory Port, v dňa 15.10.2021 zapísané ŠPZ : dvoch vozidiel rýchlej lekárskej pomoci patriacich nemocnici v Liptovskom Mikuláši  piatich vozidiel spoločnosti „Life Star Emergency“, ktorá lekársku službu

Read More

Opatrenia pri sťahovaní nových užívateľov

V mene investora areálu VictoryPort si dovoľujeme  požiadať nových obyvateľov o nasledovné :  po vyložení materiálu z vozidla, ktoré Vám priviezlo nábytok alebo zariaďovacie predmety, prosím preparkovať toto vozidlo na príslušné parkovacie miesto pridelené k bytu. po vybalení privezeného materiálu prosíme všetkých účastníkov aby kartóny odovzdali na zberné miesto v Liptovskom Mikuláši – aby tieto

Read More

Dopravné usmernenie

Dovoľujeme si Vás informovať o stanovenom spôsobe dopravy pre užívateľov bytov Victory Port. Výstavbe bytového komplexu Victory Port predchádzali dve petičné akcie na určenie spôsobu dopravy v časti Palúdzka, ktoré boli riešené mestom Liptovský Mikuláš, odbor dopravy. Výsledkom spoločných jednaní, bol mestom Liptovský Mikuláš stanovený generál dopravy počas výstavby komplexu a po výstavbe. Na základe uvedeného,

Read More