Internet a televízia

Dátové rozvody v areáli Victory Port

V areáli VictoryPort je vybudovaná samostatná optická sieť. Je určená na rýchly prenos digitálnych dát medzi poskytovateľmi dátových služieb a koncovými užívateľmi. 

Optická sieť podporuje všetky dátové služby v areáli  Victory Port (kamerový systém, televízia, video, internet, domové telefóny, ovládanie vstupu do areálu).

Sieť je zakončená v každom bytovom dome v technologickej miestnosti. Odtiaľ je rozvedená do každého bytu do slaboprúdového rozvádzača.

Prevádzkovateľ optickej siete v areáli Victory Port

Dodávateľom a prevádzkovateľom optickej siete a služieb v areáli Victory Port je spoločnosť IMAFEX. Keďže areál Victory Port v súčasnosti nemá optické pripojenie k mestským dátovým rozvodom,  spoločnosť IMAFEX privádza do areálu Victory Port dáta  prostredníctvom mikrovlnného pripojenia.

Anténa a prijímacie zariadenie je umiestnené na streche bytového domu č.2.

 

Dátové služby v bytoch

Rozvody pre dátové služby sú privedené do rozvodnej skrinky bytu, ktorá sa nachádza spravidla pri vstupných dverách, vedľa poistkovej  skrinky elektrickej inštalácie.

Pre spustenie dátových služieb vo Vašom byte (internet a TV) má vlastník bytu možnosť vybrať si poskytovateľa dátových služieb podľa vlastného uváženia.

Prehľad poskytovateľov dátových služieb nájdete na tomto odkaze

V prípade ktoréhokoľvek poskytovateľa dátových služieb  je potrebné kontaktovať zástupcu spoločnosti, pre ktorú ste sa rozhodli a uzatvoriť s  ním zmluvu. Dodávateľ Vás osobne navštívi, do skrinky umiestni wifi router (treba uhradiť) a aktivuje dátové pripojenie.