Termostaty v miestnostiach zbierajú a poskytujú informácie o spotrebe elektrickej energie spotrebovanej na vykurovanie. Štatisticky ich spracovávajú a ponúkajú prehľady spotreby elektrickej energie, a to v každej miestnosti zvlášť. K správnemu výpočtu je však potrebné vložiť do systému správne údaje.