Vstup vozidiel záchrannej služby do areálu Victory Port

Pre prípad vstupu rýchlej lekárskej pomoci do areálu Victory Port boli do databázy vozidiel, ktoré majú oprávnenie pre vstup do areálu Victory Port, v dňa 15.10.2021 zapísané ŠPZ :

  • dvoch vozidiel rýchlej lekárskej pomoci patriacich nemocnici v Liptovskom Mikuláši 
  • piatich vozidiel spoločnosti „Life Star Emergency“, ktorá lekársku službu poskytuje v našom regióne   

Týmto opatrením sa zvýšila operatívnosť pri vstupe záchranných zložiek. 

Avšak, toto opatrenie nevylučuje, že vozidlo rýchlej lekárskej služby, ktoré  dispečing záchrannej služby vyšle, bude so 100% istotou jedno z tých, ktoré sú v databáze zapísané. Dispečer záchrannej služby totiž na miesto incidentu posiela to vozidlo rýchlej lekárskej pomoci, ktoré je k incidentu najbližšie. A nemusí to byť práve vozidlo, ktoré je v našej databáze zapísané.