elektrický prúd

Dodávka elektrickej energie do areálu

Elektrická energia je do areálu Victory Port pre spoločné účely aj pre byty dodávaná jednotne. Elektrina je privádzaná do trafostanice. V nej sa nachádza hlavný elektromer pre celý areál.  Z trafostanice je elektrina rozvedená k zariadeniam v areáli (verejné osvetlenie, kamerový systém) a do jednotlivých bytových domov. Prívod končí vždy v technickej miestnosti s napojením na elektromery jednotlivých bytov. Každý byt má samostatný dvojtarifný elektromer,  s jasným označením čísla bytu ku ktorému bytu prislúcha.

Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie sa vykonáva pre každú bytovú jednotku samostatne na základe odpisov údajov elektromera .

Dodávka elektrickej energie do bytov

Do každého bytu je privedený trojfázový prúd. Ističe sa nachádzajú v skrinke (spravidla v tesnej blízkosti vstupných dverí do bytu). Ističe sú podrobne označené údajmi, ktoré presne súhlasia s projektom elektroinštalácie. Schéma zapojenia elektroinštalácie v byte je uložená v dvierkach bytovej rozvodnej skrinky plastovom obale. Túto schému dostáva každý majiteľ bytu pri jeho preberaní, alebo v najbližších dňoch po jeho prevzatí.

Odber elektrickej energie sa spoplatňuje sadzbou D5 (DD5) – je to sadzba „pre domácnosti s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním, v ktorých sa na varenie, vykurovanie aj ohrev teplej vody používa len elektrina„.  Elektromer je preto dvojtarifný a zaznamenáva spotrebu elektrickej energie vo vyššom a nižšom tarife.

Distribútor elektrickej energie pre areál

Dodávateľom elektrickej energie pre areál VictoryPort je Stredoslovenská energetika (SSE). Pobočka SSE sa v Liptovskom Mikuláši nachádza na Garbiarskej ulici (ukázať trasu v mape

Dodávatelia elektrickej energie do bytov

Majitelia bytov si môžu pre dodávku elektrickej energie do svojho bytu zvoliť dodávateľa podľa vlastného uváženia.  Kritériom pre voľbu dodávateľa môže byť cena, spoľahlivosť alebo flexibilita.

Trh s energiami je na Slovensku je otvorený. Prehľad subjektov, ktoré dodávajú elektrickú energiu koncovému odberateľovi nájdete na stránke „Úradu pre regulácie sieťových odvetví“ , alebo na ďalších odkazoch, napríklad :