kamerový systém

Kamerový systém

Kamerový systém je súčasťou monitorovania areálu VictoryPort. Zmyslom kamerového systému je ochrana osôb a majetku rezidentov. V súčasnosti je inštalovaných deväť kamier,  ktoré sú inštalované na stĺpoch verejného osvetlenia.

Kamery sú inštalované tak, aby boli zabezpečené pohľady na vstup / výstup aj parkoviská a domy. Tri kamery sú pre vstup, dve pre vstup pred dverami bytových domov a štyri pre parkoviská.

Kamery zaznamenávajú aktuálnu situáciu a priebežne ju uchovávajú. Rezidenti môžu požiadať správcu systému o nainštalovanie aplikácie do svojho smartfónu a budú mať možnosť vidieť aktuálnu situáciu v reálnom čase.

Prehrávanie záznamov do minulosti bude mať autorizované len správca systému, ktorý ju v prípade vážnej udalosti sprístupní. Podmienky sprístupnenia, sa budú riadiť platnými predpismi.

Monitorovanie kamerového systému je v súlade s pravidlami GDPR .

Používanie záznamov

Záznamové zariadenie s kamerami je primárne určené na ochranu osôb a majetku v objekte Victory Portu. U rezidentov s nainštalovanou aplikáciou je dostupný aktuálny video pohľad na všetkých deväť kamier. Požiadavky rezidentov na prehratie udalosti z príslušnej kamery budú komunikované správcovi s definovaním kamery a časového úseku. Prípady oprávnenosti rezidenta budú osobitne uvedené (napríklad podozrenia z pohybu cudzích neautorizovaných osôb v areáli, poškodenie vozidla, či iné mimoriadne udalosti)