Nasávacie otvory, ktoré slúžia na nasávanie vzduchu z exteriéru, sú prekryté plastovými krytkami. Tieto krytky môžu byť založené dvojakým spôsobom, a to : „otvorené“ alebo „zatvorené“. Informáciu o tom, či je krytka v prvej alebo druhej polohe, zistíme podľa polohy vodorovného pásika, ktorý sa nachádza na viditeľnej strane plastového krytu. Tento poznatok je zdokumentovaný na obrázkoch nižšie.

Po odobratí krytu nasávacieho otvoru vidíme na vnútornej strane v nemeckom jazyku označenie pre jej osadenie.

Na obrázku je kryt nasávacieho otvoru osadený „pásikom“ hore. Nasávanie je uzavreté. 

Na obrázku je kryt nasávacieho otvoru osadený „pásikom“ dole. Nasávanie je otvorené.