Nové postrehy o nútenom vetraní

Nasávacie otvory, ktoré slúžia na nasávanie vzduchu z exteriéru, sú prekryté plastovými krytkami. Tieto krytky môžu byť založené dvojakým spôsobom, a to : „otvorené“ alebo

Read More »

Nastavenie intenzity vetrania

Nastavenie intenzity vetrania  Ventilátor zabudovaných v zariadení STIEBEL ELTRON má tri rýchlosti (I, II a III). Vyššia rýchlosť ventilátora (II a III) má za následok intenzívnejšie vetranie,

Read More »

Meranie spotreby el.kúrenia

Termostaty v miestnostiach zbierajú a poskytujú informácie o spotrebe elektrickej energie spotrebovanej na vykurovanie. Štatisticky ich spracovávajú a ponúkajú prehľady spotreby elektrickej energie, a to

Read More »