Termostaty v miestnostiach zbierajú a poskytujú informácie o spotrebe elektrickej energie spotrebovanej na vykurovanie. Štatisticky ich spracovávajú a ponúkajú prehľady spotreby elektrickej energie, a to v každej miestnosti zvlášť. K správnemu výpočtu je však potrebné vložiť do systému správne údaje.

K vloženiu údajov sa dostaneme z hlavného menu voľbou „Štatistika

 Pod pojmom „správne údaje“ sa rozumie :

  • jednotková cena za kWh – 0,12 €/kWh (je to cena elektriny pri nízkom tarife)
  • výkon vykurovacích rohoží, ktoré sú termostatom ovládané. Každý termostat ovláda jednu alebo viac rohoží a každá z nich má svoje vlastné výkonové parametre. Údaje pre konkrétne termostaty nájdete v tabuľke „Príkony elektrických rohoží“, ktorá sa nachádza pre jednotlivé podlažia vždy vpravo dole.  

1. nadzemné podlažie

Legenda

Príkon elektrických rohoží

2. nadzemné podlažie

Legenda

Príkon elektrických rohoží

3. nadzemné podlažie

Legenda

Príkon elektrických rohoží

4. nadzemné podlažie

Legenda

Príkon elektrických rohoží

5. nadzemné podlažie

Legenda

5. nadzemné podlažie

Príkon elektrických rohoží