Úvodná informácia

Vetranie bytu a ohrev teplej vody je v bytoch zabezpečené individuálne, s využitím modernej technológie (rekuperácia), hovoríme tomu „rekuperačné vetranie s ohrevom vody“ alebo „boiler s tepelným čerpadlom“.

Zariadenie značky STIEBEL ELTRON“ (ďalej len „zariadenie“) je nainštalované spravidla v priestore kuchyne. V bytoch na 5. podlaží sa toto zaradenie nachádza v samostatnej miestnosti pred vstupom do bytu.

 

Ako to funguje

Cez odsávacie otvory umiestnené v strope (kuchyňa, WC a kúpeľňa) je z interiéru odsávaný teplý vzduch, z ktorého sa v „zariadení“ odníma teplo a využíva sa na ohrev vody. 

Teplá voda je potom rozvedená potrubím ku kuchynskej batérii a do kúpeľne.

 

„Zariadenie“ je vybavené aj elektrickým „doohrevom“, ktorý sa zapína automaticky alebo manuálne podľa aktuálnej situácie alebo v závislosti na nastaveniach (popísané ďalej).

Odsávaním teplého vzduchu z miestností dochádza k podtlaku, ktorý je vyrovnávaný priebežne nasávaním čerstvého vzduchu cez nasávacie otvory vo vonkajších stenách izieb.   

Energetický certifikát zariadenia LWA 100, ktorý je inštalovaný v bytoch

Na porovnanie – energetický certifikát elektrického zariadenia na ohrev vody

Ohrev vody na teplotu do 55° C

Ohrev teplej vody do teploty 55°C je plne pokrytý zostatkovým teplom získaným pri vetraní. Doba nahriatia vody zo studenej na teplotu okolo 50°C  trvá cca 5 hodín. 

Rýchly ohrev vody na teplotu do 55° C

Ak potrebujete teplú vodu nahriať rýchlejšie, môžete využiť elektrický doohrev. Stlačením tlačítka v ľavom dolnom rohu na ovládacom paneli sa zapne elektrický obvod, ktorý výrazne zrýchli ohrievanie vody. Pri dosiahnutí teploty 55°C sa ohrievanie vody teplým vzduchom aj elektrickou špirálou zastaví.

Pri dohrievaní vody elektrickým ohrevom treba počítať s vyšším odberom elektrickej energie. Elektrická špirála má výkon 3kW.

Ohrev vody na teplotu vyššiu ako 55° C

Pri voľbe teploty na hodnotu vyššiu ako 55°C je potrebné pri otáčaní mechanického ovládača na prednom paneli prekonať odpor).

Nastavením teploty vody na hodnotu vyššiu ako 55°C stupňov sa počas ohrievanie vody automaticky zapína elektrický doohrev.

 

Obehové čerpadlo

Obehové čerpadlo je umiestnené pod zariadením Stiebel Eltron. Jeho spustenie zabezpečí cirkuláciu teplej vody v potrubí, ktoré rozvádza teplú vodu od zdroja dok batériám. Uvedením obehového čerpadla do prevádzky nemusíte „odpúšťať“ vodu, ktorá vychladla v potrubí.

Ak toto čerpadlo vyradíte z prevádzky, budete musieť nechať odtiecť vodu, ktorá v potrubí vychladla

Návod na obsluhu obehového čerpadla nájdete na tomto odkaze

Meranie spotreby studenej vody 

Každá bytová jednotka má vlastný merač spotreby studenej vody. Merače sú umiestnené vedľa výťahovej šachty, zakryté plechovým dvierkami. Na druhom a  2NP a (2 alebo 3) závisí od počtu bytov na podlaží 

Merač na spotrebu teplej vody nie sú potrebné, pretože teplá voda sa do bytov neprivádza. 

Režimy ohrevu teplej vody a vetrania

Zariadenie môže pracovať v dvoch režimoch

  • Rezim 1 : nepretržité vetranie
  • Režim 2. : vetranie len počas ohrevu vody. Továrenské nastavenie je nastavené na režim 1. Zmena na režim 2 sa vykonáva premiestnením „premostenia“ na zbernici z pozície 1-2 na pozíciu 2-3 tak ako je uvedené na obrázku vyššie. Ku zbernici sa dostanete po odobraní spodného krytu rekuperátora.

Nastavenie ventilátora

Ventilátor zabudovaných v zariadení STIEBEL ELTRON má tri rýchlosti (I, II a III).

Vyššia rýchlosť ventilátora (II a III) má za následok intenzívnejšie vetranie, ale má len minimálny vplyv na rýchlosť ohrevu vody. Skúsenosti potvrdzujú, že pri rýchlosti ventilátora II a III sa zvyšuje hlučnosť v byte a vzduchotechnickým potrubím sa šíri aj do ďalších bytov.

Odporúčanie : rýchlosť ventilátora sa odporúča nastaviť na hodnotu I.

Údržba – výmena filtra

Zariadenie Stiebel Eltron nevyžaduje žiadnu mimoriadnu údržbu.  Výrobca však  odporúča 1x ročne prečistiť alebo vymeniť filter. Filter sa nachádza v hornej časti zariadenia „Stiebel Eltron“.  Kryt filtra je zabezpečený jednou skrutkou. ktorá sa odkrúca spredu.

Požiarne klapky

V niektorých bytoch sú pred vstupom vzduchotechnického potrubia nainštalované protipožiarne klapky. Tieto zariadenia majú za úlohu v prípade požiaru v byte zabrániť jeho šíreniu cez vzduchotechnické potrubie.

Tieto komponenty podliehajú pravidelným revíziám, preto je potrebné pri inštalácii kuchynskej linky pamätať na to, že k týmto protipožiarnym klapkám bude potrebný pre účely revízie prístup 

Nasávacie otvory

Nasávacie otvory, ktoré slúžia na nasávanie vzduchu z exteriéru, sú prekryté plastovými krytkami. Tieto krytky môžu byť založené dvojakým spôsobom, a to : „otvorené“ alebo „zatvorené“. Informáciu o tom, či je krytka v prvej alebo druhej polohe, zistíme podľa polohy vodorovného pásika, ktorý sa nachádza na viditeľnej strane plastového krytu. Tento poznatok je zdokumentovaný na obrázkoch nižšie.

Kontakt na autorizovaný servis

STIEBEL ELTRON

p. Kalavský

tel: +421 917 823 408

(kliknutím na obrízok vpravo môžete navštviť www stránku Stiebel Elektron)