V prípade výpadku elektrického prúdu prestane závora a brána na vstupe do areálu fungovať.  V tomto prípade je možné motory (ktoré ostali bez prúdu) vyradiť, závoru aj bránu vyradiť z prevádzky a manuálne ich otvoriť .

Tento úkon je možné vykonať s použitím kľúčov k tomu určených. Kľúče sú uložené u správcov domov 01, 02, 07 a 08.

Kontakty na zástupcov jednotlivých domov :

  • bytový dom 01 : Jaroslav Piroh, tel.: +421 910 563 869
  • bytový dom 02 : Buchala, tel.: +421  +421 917 998 840
  • bytový dom 07 : Rastislav Lettrich, tel.: +421 908 660 022
  • bytový dom 08 : Ľudovít Dunčko, tel.: +421 908 647 507