Dovoľujeme si Vás informovať o stanovenom spôsobe dopravy pre užívateľov bytov Victory Port.

Výstavbe bytového komplexu Victory Port predchádzali dve petičné akcie na určenie spôsobu dopravy v časti Palúdzka, ktoré boli riešené mestom Liptovský Mikuláš, odbor dopravy.

Výsledkom spoločných jednaní, bol mestom Liptovský Mikuláš stanovený generál dopravy počas výstavby komplexu a po výstavbe.

Na základe uvedeného, sme ako investor, vybudovali chodník pre peších pozdĺž ulice Glejárskej. Ulica Glejárska má slúžiť pre osobnú dopravu. Pre nákladnú dopravu je vyhradená ulica Žuffova.

Mesto určilo spôsob dopravy, ktorý Vás žiadame, aby užívatelia bytov dodržiavali.

  • Príchod do areálu Victory Port:  po ulici Glejárska, od nemocnice, smerom do areálu (mapa 1 – Príchod do areálu Victory Port) 
  • Odchod z areálu Victory Port:  opäť po ulici Glejárska, následne je možnosť sa rozptýliť v obytnej časti (mapy 2 – 4 )

 

S pozdravom

Vlado Kružliak, konateľ

Bella Vista

Príchod do areálu Victory Port:  

z cesty č. 18 pri nemocnici odbočiť na ulicu „Glejárska“ a pokračovať rovno do areálu 

Opustenie do areálu Victory Port – trasa 1:  

po opustení areálu po ulici „Glejárska“ a potom ľubovoľne komunikáciami sídliska 

Opustenie do areálu Victory Port – trasa 2:  

po opustení areálu po ulici „Glejárska“ a potom ľubovoľne komunikáciami sídliska 

Opustenie do areálu Victory Port – trasa 3:  

po opustení areálu po ulici „Glejárska“ a potom ľubovoľne komunikáciami sídliska