sťahujeme sa

sťahujeme sa

V tejto sekcii sú uvedené odporúčania, ktoré je vhodné vykonať pri sťahovaní do nového bytu. Odporúčania sú zoradené chronologicky tak, aby na seba logicky nadväzovali :

 • zabezpečiť vstup do areálu Victory Port
 • prihlásiť sa na odber elektrickej energie a nechať si nainštalovať elektromer
 • aktivovať zapojenie internetu a TV
 • požiadať o aktiváciu domového vrátnika a zvonečka
 • nastaviť elektrické vykurovanie
 • nahlásiť trvalý pobyt na mestskom úrade
 • nahlásiť odpad na mestskom úrade
 • aktualizovať občiansky preukaz s adresou trvalého bydliska „Žuffova“
 • nahlásiť zmenu adresy trvalého bydliska na inštitúcie, s ktorými máte vzťah
  • zamestnávateľ
  • banka
  • sociálna poisťovňa
  • komerčná poisťovňa
  • úrad práce sociálnych vecí a rodiny
  • lekár

Podrobné informácie k týmto odporúčaniam nájdete v sekcii „Sťahujeme sa